4  ก.พ. 2563
ประกาศ การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ต.ค. 2562
ร่างกฎกระทรวง ที่ออกตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562
10  ม.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22  ก.ย. 2559
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31  ม.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวัดปริมาณรังสีผู้ป่วยจากเครื่องเอกซเรย์ Interventional Radiology "
31  มี.ค. 2563
ประกาศนโยบายการลดใช้พลังงานและประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดพลังงาน ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15  ต.ค. 2562
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องขอแจ้งอัตราการให้บริการด้านเอกสาร
3  เม.ย. 2562
ยังไม่มีเนื้อหา

Calendar

Poll

          survey

 

Stats

Flag Counter

เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

ข่าว

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • ข่าวประกาศของหน่วยงาน