ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ งานรังสีวินิจฉัย รายละเอียด 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์

- สมัครเข้าใช้งาน iLab Plus 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแจ้งการตรวจเครื่องเอกซเรย์ iLab Plus สำหรับผู้ขอรับบริการ                                                                      xray           xray           xray


สามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ E-mail : dmscdiag@gmail.com

เบอร์มือถือ   : 080-048 7365
      เบอร์สำนักฯ : 02-951 0000 ต่อ 99854, 99642
     FAX. : 02-951 1028
   ID Line : dmscdiag