ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ งานรังสีวินิจฉัย รายละเอียด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์

 
 


xray        xray


สามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ E-mail : dmscdiag@gmail.com


 


      


ข่าว

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • ข่าวประกาศของหน่วยงาน