คลังความรู้ความรู้รังสีและเครื่องมือแพทย์


1.
หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี  
2.
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ  
3.
การเฝ้าระวังคุณภาพถุงมือทางการแพทย์  
4.
คุณภาพถุงยางอนามัยหลังกระจายสู่ท้องตลาด
5.
ผลของความหนาต่อค่าความดันและปริมาตรขณะแตกของถุงยางอนามัย
6.
หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
7.
การศึกษาคุณภาพถุงยางอนามัยที่ใข้ร่วมกับสารหล่อลื่นประเภทต่างๆ
8.
เตือนบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีเป็นเวลานาน เสี่ยงรับรังสีสูง และอาจเป็นมะเร็งได้
9.
การสำรวจคุณภาพเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล
10.
การสำรวจปริมาณสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัยที่จำหน่ายในประเทศไทย
11.
มาตรฐานคุณภาพเครื่องรังสีรักษา (Quality Standard of Radiotherapy Machines)


  QA  lab&xray  xray  SSDL  therapy          


  osl  osl Application  manual of devices  manual sugar test  BP manual      


             manual sugar test      ถุงยางอนามัย1       ถุงยางอนามัย2       iso4074


             english condom 2010        french condom 2010        femal condom 2012         spanich condom 2010   


             tcu380A        unfpa policy        mri        EMF EMF EMF     xray       

              xray